D-link DWL-G650 i ArchLinux

Linux jest z natury systemem trudnym w użytkownaniu, beznadziejnie wyglądającym i oczywiście nic tu nie działa. To chyba każdy wie i nie ma co dyskutować na ten temat.

Jako, że mój laptop nie ma wbudowanej bezprzewodowej karty sieciowej, przy okazji Świąt postanowiłem się w takową zaopatrzyć. Wybór padł na D-Link DWL-G650. O taką:DWL-G650

Niestety, Vista (w wersji Business) nie widzi tej karty, a dostarczane przez producenta sterowniki są zgodne tylko z archaicznym systemem Windowsxp. Jestem masohistą, więc postanowiłem sprawdzić czy przypadkiem nie współpracuje z Archem. Na pierwszy ogień poszedł pakiet madwifi:

[root@orwell ludwikc]# pacman -S madwifi
Targets: madwifi-utils-0.9.2.1-1 madwifi-0.9.2.1-5
Total Package Size:  0.3 MB
Proceed with upgrade? [Y/n] Y
:: Retrieving packages from extra...
 madwifi-utils-0.9.2.1-1 [################] 100%   34K  31.5K/s 00:00:01
 madwifi-0.9.2.1-5    [################] 100%   257K  49.6K/s 00:00:05
checking package integrity... done.
loading package data... done.
checking for file conflicts... done.
installing madwifi-utils... done.
installing madwifi... done.

lspci rozpoznaje kartę, dziwne…

[root@orwell ludwikc]# lspci
[...]
09:01.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1510 PC card Cardbus Controller
09:02.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+
0a:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications, Inc. AR5212 802.11abg NIC 

No tak, ale ifconfig już milczy na jej temat:

[root@orwell ludwikc]# ifconfig -a
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:36:2F:30:F1
     inet addr:10.0.0.2 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::216:36ff:fe2f:30f1/64 Scope:Link
     UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:1601 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:1531 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:1464420 (1.3 Mb) TX bytes:302642 (295.5 Kb)
     Interrupt:20 Base address:0xa000
lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:1200 (1.1 Kb) TX bytes:1200 (1.1 Kb)

Ach, ach! Załadować moduł (mając już wpa_supplicant)…

[root@orwell ludwikc]# modprobe ath_pci
[root@orwell ludwikc]# ifconfig -a
ath0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:E9:84:12:D3
     inet addr:172.25.17.52 Bcast:172.25.17.63 Mask:255.255.255.192
     inet6 addr: fe80::215:e9ff:fe84:12d3/64 Scope:Link
     UP BROADCAST NOTRAILERS MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:3221 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:3056 errors:14 dropped:14 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:2157091 (2.0 Mb) TX bytes:714168 (697.4 Kb)

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:36:2F:30:F1
     inet addr:10.0.0.2 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::216:36ff:fe2f:30f1/64 Scope:Link
     UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:3519 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:3265 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:3489682 (3.3 Mb) TX bytes:559189 (546.0 Kb)
     Interrupt:20 Base address:0xa000
lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:1200 (1.1 Kb) TX bytes:1200 (1.1 Kb)
wifi0   Link encap:UNSPEC HWaddr 00-15-E9-84-12-D3-00-00-00-00-00-00-00-00-00
     BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:199
     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
     Interrupt:16
[root@orwell ludwikc]#

Działa?! Na Linuksie?! Nie, musiało mi się coś pomylić… 🙂

[tags]linux, toshiba, d-link, wifi[/tags]

Leave a Reply